Tagarchief: Schreinemacher

The Rights Forum, Oxfam Novib en PAX winnen op alle punten van de Nederlandse staat

Op 22 januari 2024 diende bij het Haagse Gerechtshof het hoger beroep van The Rights Forum, Oxfam Novib en PAX tegen de Nederlandse staat.
De eis van de drie organisaties: het stopzetten van de export naar Israël van onderdelen voor F-35-gevechtsvliegtuigen
waarmee dat land het humanitair oorlogsrecht schendt.

Die export verloopt volgens de Algemene (doorvoer- uitvoer- of overdrachts)Vergunning NL009 uit oktober 2016, tijdens Rutte 2 met Lilliane Ploumen als verantwoordelijk minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Overigens wordt een Algemene Vergunning door de belastingdienst uitgegeven*:
‘Met een Algemene Vergunning vertegenwoordigt u uw klant bij alle leveringen en diensten waarvoor btw betaald moet worden, voor intracommunautaire verwervingen en voor invoer uit niet-EU-landen.’**
Zo’n vergunning betreft in feite puur fiscale en economische belangen – om het even over welke producten of diensten het gaat.

In artikel 8 van déze specifieke NL009-vergunning staat echter het volgende:
‘De Algemene Vergunning NL009 mag niet langer worden gebruikt indien de geregistreerde gebruiker of beschikkingsbevoegde door de Minister in kennis zijn gesteld dat geïntegreerde buitenlandpolitieke- of veiligheidsafwegingen zich verzetten tegen voortgezet gebruik van de Algemene Vergunning NL009. Een kennisgeving om die redenen kan te allen tijde plaatsvinden’.***

Het stáát er!

Minister Ploumen heeft het in 2016-7 niet nodig gevonden om dit artikel te gebruiken.

De tegenwoordige minister(s) van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Liesje Schreinemacher (en nu Geoffrey van Leeuwen) (vvd) oordeelde eveneens dat de vergunning prima kon worden gehandhaafd, ondanks waarschuwingen van juristen op haar ministerie dat met de F-35’s inderdaad ‘mogelijk ernstige schendingen van het humanitair oorlogsrecht worden begaan’. In haar oordeel woog ze zwaar mee ‘dat intrekking van de vergunning schadelijk zou zijn voor de relaties met Israël en de VS, en voor de Nederlandse economie’.
En niet in de laatste plaats: schadelijk voor het beoogde baantje van partijgenoot Rutte bij de NAVO.

 

 

 

Exárcheia, Athene 2028
foto: Sylvia van de Garde
‘Óf door de NATO óf door de vrede’

Lees verder The Rights Forum, Oxfam Novib en PAX winnen op alle punten van de Nederlandse staat

De opmaat naar de laatste twee maten van de Eerste Wereld VIII: het bombardement op Rafah. NU.

Een verontruste Eerste Wereld ‘verbiedt’ deportatie van Gazanen
en spreekt daarmee hun doodvonnis uit.

 

 

 

 

foto: Sylvia van de Garde

 

De misselijkmakende  arrogantie en geweldslust van racistisch Israël en de ziekelijke instemming van de Eerste Wereld vinden dit weekend hun cynische hoogtepunt in het bombardement van Raffah.

Maar dat is niets vergeleken met de files naar Europa’s laatste skigebieden of met de clinches over carnavalsmuziek.

Met Nederlands wapentuig worden de anderhalf miljoen al naar Rafah verdreven Gazanen afgemaakt als de beesten die de Eerste Wereld bij monde en handelen van Israël van hen heeft gemaakt.
En wederom reageert die Eerste Wereld geveinsd ‘geschokt’ en denkt wat te moeten zeggen dus waarschuwt het Israël:
geen deportaties meer!

Nou, dat zal Israël in zijn oren knopen: de Gazanen worden ter plekke afgeslacht.
Net als de Palestijnse tiener Layan Hamadeh, haar zesjarige nichtje Hindi Hamadeh en de reddingswerkers van de Rode Halve Maan die hen wilden bijstaan toen ze tijdens hun vlucht uit Gazastad op een bemande Israëlische tank stuitten: gewoon afgeschoten
door soldaten van Israël, vaak niet veel ouder dan Layan. Lees verder De opmaat naar de laatste twee maten van de Eerste Wereld VIII: het bombardement op Rafah. NU.

F-35’s met witte fosfor of een pincet? Zuid-Afrika vs. extreem-rechts Israël

The Right’s Forum bericht dat Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) een procedure tegen Israël is begonnen wegens het schenden van het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide1 ofwel het Genocideverdrag van de VN dat in 1948 werd opgesteld nav de genocide op de Europese joodse en Roma-bevolking door nazi-Duitsland.

Ook Israël heeft het verdrag ondertekend – hoewel in 1948 de Israëlische ‘bevrijdingsoorlog’ (de Palestijnse naqba) in volle gang was en honderdduizenden Palestijnen waren en werden vermoord of verdreven… De opmaat naar decennialange vervolgingen.

Elk land dat het verdrag heeft ondertekend is feitelijk verplicht het na te leven – die naleving betreft de preventie van schendingen én het controleren op en vervolgen van (mogelijke) schendingen. Wereldwijd. Elk gecommitteerd land heeft zijn wetgeving daarop in te richten.
De VN zelf had en heeft boter op het hoofd – hoe nobel en noodzakelijk (het idee achter) dit verdrag ook is (geweest): nog niet één keer heeft een lid of de Veiligheidsraad zelfs maar geopperd het op Israël te toetsen.
Tot nu.

 

 

 

 

Wat het Palestijnse volk blijft eten als het aan extreem-rechts Israël ligt.
Wat oordeelt de ICJ?

Foto: Sylvia van de Garde

Lees verder F-35’s met witte fosfor of een pincet? Zuid-Afrika vs. extreem-rechts Israël

De twee maten van de Eerste Wereld I

met genocide als gevolg.
of: de waarde van de Palestijnen ••

Nota bene:

  • Hamas ≠ de Palestijnen
  • Hamas ≠ Gaza
  • Hamas ≠ Westelijke Jordaanoever
  • niets rechtvaardigt het doodschieten of ontvoeren van burgers (geldt voor Hamas, geldt voor Israël)
  • niets rechtvaardigt het niet erkennen van (het recht van de Palestijnen op) de Palestijnse staat – zeker na de Oslo-akkoorden
  • niets rechtvaardigt de bezetting en/of afsluiting van Gaza en de Westelijke Jordaanoever door/aan Israël, vóór of na 6 oktober 2023  ***
  • niets maar dan ook helemaal niets rechtvaardigt het schenden van het oorlogsrecht door Israël  dat – anders dan Palestina – zich als staat kan voordoen met een internationaal gesubsidieerd staatsleger,  en dat internationaal als staat erkend wordt ***
  • niets rechtvaardigt de decennia durende blinde en dove  steun aan Israël dat – als erkende staat – mensen- en oorlogsrechten schendt
  • de Eerste Wereld als dominante wereld mag zich schamen over het feit dat zo weinig van haar leden kennis hebben van de achtergronden en bestaansredenen van  bezette Andere Werelden en van het verzet van die Andere Werelden tegen die overheersingen – dat gebrek aan kennis is een drijfveer waarop die geschiedenis zich herhaalt.
  • niets rechtvaardigt de weigering om de Palestijnse gebieden als zelfstandige staat te erkennen met alle rechten die daarbij horen. Dit geldt vóóral voor de hele Eerste Wereld

 

Judith Butler schrijft in haar boek Precarious Life. The Powers of Mourning and Violence over de meer en minder betreurenswaardige doden:
‘Who counts as human? Whose lives count as lives? And finally, what makes for a grievable life?’ *
De keuzes voor het onderscheid komen meestal voort uit religieus-politieke retoriek, gebrek aan solidariteit en nationalistische en racistische motieven.

Kritiek op Israëls apartheidspolitiek van de afgelopen decennia die uitmondde in de regelrecht antidemocratische wetten en moorddadige praktijken van Netanyahu en de zijnen, wordt – overigens al zo lang het land zichzelf tot staat heeft uitgeroepen – afgedaan als ‘antisemitisch’, en dat heeft de rest van de wereld de mond gesnoerd met medeplichtigheid aan genocide op de Palestijnen als gevolg. Lees verder De twee maten van de Eerste Wereld I