Bruins Slots pantzerhouwitzer en de Januskop van het CDA

Op woensdag 14 februari dienden Paternotte (D66) en Boswijk (CDA) een motie in die moest leiden tot een inreisverbod voor Israëlische kolonisten die op de Westelijke Jordaanoever aantoonbaar geweld jegens Palestijnse burgers hebben gepleegd of verheerlijkt .
Frankrijk, België en op kleine schaal ook de VS gingen Nederland voor.

 

 

 

 

 

Exárcheia Athene, 2021
foto: Sylvia van de Garde

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken en oud-militair Bruins Slot had van tevoren aangekondigd zich meningloos bij het besluit van de Kamer neer te leggen. Meningloos. Dat verklaart wellicht waarom ze rechts onderdelen voor F-35-gevechtsstraaljagers aan Israël verkoopt, links door die gevechtsstraaljagers gewond geraakte Palestijnse kinderen naar Nederland wil halen en gelijktijdig de hulp aan UNRWA opschort.
Bruins Slot past blijkbaar alles. Maar stáát het haar ook?
Staat het ons?

VVD, GL-PvdA, NSC, D66, CDA, SP, DENK, FVD, PvdD en Volt stemden donderdag voor de motie, die daarmee werd aangenomen.
Kat in het bakkie,
alle apen op een stokje, zou je zeggen

maar dan ken je de door de militaire wol geverfde Bruins Slot nog niet:


die heeft apen te over in haar mouw en in haar overal apetrots afgeschoten pantserhouwitser: ze lost haar belofte aan de Kamer niet in maar wacht een ‘overleg’ binnen de EU af dat ook over gewelddadige Israëlische kolonisten zou moeten gaan.
Dat duurt nog twee weken, want de EU-ministers ‘zijn bijna op het punt dat ze het eens zijn’. Als er over twee weken nog geen EU-besluit ligt, komt Bruins Slot met ‘eigen maatregelen’. Wat een ministeriële pantserhouwitser al niet vermag.

Weg belofte aan de Kamer (en aan haar partijgenoten – en wezenlijk gaat het niet om een belofte: ze heeft een door de Kamer aangenomen voorstel in principe gewoon uit te voeren..

Sinds 7 oktober 2023 zijn op de Westelijke Jordaanoever zeker tweehonderdvijftig (250!) Palestijnse ingezetenen door Israëlische kolonisten vermoord, dat zijn twee doden per dag. Twee weken extra betekenen achtentwintig vermoorde Palestijnen meer.

Netanyahu’s extreemrechtse  Israël steunt de kolonisten en hun praktijken openlijk en van staatswege; een inreisverbod voor 4 of 28 individuen is slechts een druppel op een roodgloeiende plaat want de Israëlische criminelen zullen door zo’n Nederlands verbod niet worden afgeremd

maar er is ook nog zoiets als een morele grens die, een ethisch standpunt dat een minister namens haar land zou kunnen respecteren cq uitdragen.
Desnoods even meningloos.

Lou loene.
Dit was de al zo godvergeten geloofwaardigheid van een beroepsmilitair die  tot minister van BZ werd gefrot.
Nee. Het zou Nederland niet moeten staan.