Ursula’s ‘gesel gods’*

‘Hoe komt, doorluchte drost, dat elk van godsdienst roemt,
en onrecht en geweld met deze naam verbloemt?
Als waar’ die zaak in schijn en tongeklank gelegen 
’**

Thatcher-look-alike Ursula von der Leyen heeft in het zicht van de verkiezingen
weer eens bakzeil gehaald jegens de Boosaardige Boeren Bond,
en het besluit van de EU om in 2030 het gebruik van pesticiden in de landbouw te halveren
eigenhandig van tafel geveegd.
Zonder een woord van protest van lullige Wopke, die net zo gemakkelijk links als rechts zegt te dragen.

‘of zou ’t geen godsdienst zijn rechtvaardigheid te plegen,
maar links en rechts te staan naar allerhande goed,
God voeren in de mond, de valsheid in ’t gemoed? […]
De Waarheid eist het hart en niet zozeer ’t gebaar,
Dit laatste zonder ’t eerst’, dat maakt een huichelaar,
die met een sierlijk graf zeer aardig wordt geleken:
vol rottings binnen en van buiten schoon bestreken.’**

 

 

 

 

Exárcheia, Athene, 2021,
foto: Sylvia van de Garde

 

‘Waar’ Cato levend, die gestrenge Cato, trouwen,
hoe donker zou hij met een donker paar wenkbrauwen
begrimmen overzijds de feilen onzer eeuw
en ringeloren de geringeloorde leeuw,
die zich zo schendig nu door rekels laat verbaffen.
Hoe zou hij grauwen: fluks en past dit af te schaffen’**

Leve de confessionelen in de politiek die al eeuwenlang de basis van de rechtsstaat verkwanselen door staat en kerk niet te scheiden
en hun gesel gods vol overtuiging over de rug van de hele wereldbevolking te laten gaan.

‘Doch ‘k hoop een beter van die gaarne ’t beste zagen
en zucht tot beter land in vrome boezem dragen.
Dezulken vindt men nog als parelen aan strand.
De schaarsheid maakt ze duur. Indien maar ’t Onverstand
zo wein’gen als er zijn erkende in hun waardije
en wijz’re heren liet begaan met heerschappije,
men vond er nog genoeg die niet zozeer en staan
naar heersen, dan zij met ’s lands welstand zijn begaan
en wensen tijd, en zorg en moeite hier in te schieten
en niet één penning voor hun diensten te genieten.
Dat zijn niet zulken waar ik eerst van heb gezeid,
wier godsdienst op de tong en op de lippen leit’**

Wat een verraad, wat een misselijkmakend misbruik van duurbetaalde openbare posities van waaruit mensenrechten dagelijks worden geschonden en het leven op aarde
met de dag onmogelijker wordt gemaakt.

‘Hier schort het. Overdaad stopt de oren voor de rede
en kromt des vromen recht, deelt ambten uit om loon,

en stuurt de vijand ’t geen op halsstraf is verboôn,
luikt ’t oog voor sluikerij, en onderkruipt de pachten,
besteelt het land aan waar, aan scheepstuig en aan vrachten,
neemt giften voor octrooi of maakt de geldzak zoek,
en eist men rekening, men mist de zak en ’t boek.’**

‘k Zag Vondels hoop op beter graag  ook nu beklijven
maar ’t politieke schuim dat steeds boven komt drijven
beneemt mij naast de adem en het zicht vooral de zin
om nog te hopen tegen zijn vuilende leugens in
dat op vuil water drijft naar zwaar vervuilde gronden:
zo weinig nog gewogen maar als steeds te licht bevonden.

                                                  ‘[…] Wel wilmer noch niet aen?
Of rijm ick, dat een boer dit Duytsch niet kan verstaen?’**

Veeleer dan hoop past hier besef: ’t gif zit al in ons bloed
en dat de boer geen Duytsch verstaat komt uit dezelfde hoed.
Slecht onderwijs, slecht voedsel en slecht werk en geen natuur –
als dat de gesel gods niet brengt: wraakt morgen dit bestuur!

–––––––––––––––––––––

* Uit Maeghden van Joost van den Vondel
** Uit Roskam van Joost van den Vondel

 

––––––––––––––––––––––

Lees ook: Follow the Money: ‘Bijna een op de vier Europarlementariërs betrokken bij integriteitsschandalen, van machtsmisbruik tot corruptie.’
https://www.ftm.nl/artikelen/europarlementariers-honderden-integriteitsschandalen?utm_source=nieuwsbrief&utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_medium=email&utm_campaign=MEPdeel1&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Bart%2C%20Peter%2C%20%20Ada%20%26%20Lise%2031-01-2023&utm_content=Kwart%20van%20de%20Europarlementariërs%20is%20ooit%20betrokken%20geweest%20bij%20een%20schandaal&share=p93RSX42eC8kz86exVXmpXVer4vh3gFmQgxXUTgKlD6eD0NLHSx9RfB8s6noiRQ%3D

En: Politico, ‘Inside European Parlaiment of Bullies’
https://www.politico.eu/article/european-parliament-harassment-intimidation-abuse/

Teken:
https://diem25.org/petitie-wij-eisen-het-aftreden-van-ursula-von-der-leyen/