15 augustus 2021, Afghaanse president Ghani gevlucht: de schande van Nederland in Afghanistan

Balkenende, Kamp, Verhagen, Van Baalen, Van Ardenne en de PvdA min 1 waren in 2006 verantwoordelijk voor de VS/VN-‘Vredesmissie’ naar Afghanistan, die daar de Taliban moest verdrijven om er  ‘Onze Democratie’ te vestigen.
Minister Bot, SP, D66, GroenLinks en slechts één PvdA-lid waren tegen omdat er onvoldoende kon worden aangetoond dat de ‘missie’ (wie verzon die term?) kans van slagen had.
Srebrenica diende niet als voorbeeld.

‘Ons’ land trok ten strijde met vage doelstellingen, weinig middelen en kinderen in uniform. Met vele doden en getraumatiseerden als gevolg – en niet alleen aan Nederlandse zijde: honderduizenden Afghanen stierven, miljoenen werden (en worden) in compromitterende situaties gebracht of op de vlucht gedreven. En na het failliet van Balkenende deed Rutte er graag nog een schepje bovenop

want even willekeurig en visieloos als de uitzending was de terugtrekking: een kapot, politiek instabiel, onveilig en verdeeld Afghanistan achterlatend met een regering waarvan op voorhand werd beloofd dat die binnen een half jaar zou vallen ten gunste van… de Taliban. En wederom in het voetspoor van de VS/VN.

15 jaar na de ‘nobele’ poging de Taliban te bestrijden, levert het overijverige en o zo begane Nederland Afghanistan uit aan diezelfde Taliban, en voorspelt dat al vóór zijn terugtrekking. 15 verspilde jaren, honderdduizenden zinloze doden en trauma’s, en miljoenen vernietigde euro’s staan onder de streep.

Net als in Srebrenica trekken we na ons ‘goede werk’ onze handen moedwillig af van een bevolking die geen enkel middel (meer) heeft om zich tegen haar verkrachting en dood te verdedigen.
Net als in Srebrenica leveren we Afghaanse medewerkers totaal hulpeloos uit aan de wraakzucht van de nieuwe machten.
Net als in Srebrenica gaan we met een grote mond prat op ons fantastische werk ‘daar’ –
leve de leugen – terwijl we met droge ogen toekijken hoe de aangekondigde genocide zich voltrekt.

Begrijp me goed: ik was faliekant tegen de ‘missie’; met mijn lekenverstand en de geschiedenis op mijn netvlies begreep ik wel dat minister Bot gelijk had: dit was zin- en heilloos – maar Jan-Peter speelde weer eens het braafste jongetje van de klas voor hoofdmeester GW Bush.
Toen echter de incompetente Haagse kliek in het kader van de de VN/VS toch besloot tot inmenging met ontwrichting en verdeeldheid als gevolg, ging ze een verplichting aan die geen einde kent en dan moet wat mij betreft de beker worden leeggedronken tot de laatste druppel.
En bij een onverhoopte terugtrekking moet iedereen die als gevolg van de inmenging meer of minder gevaar loopt, in veiligheid worden gebracht.

Maar nee: de Nederlandse overheid steekt in ons aller dus ook in mijn naam alleen een poot uit voor de eigen mensen, laat tolken en andere medewerkenden voor waardeloos en dood achter, en belooft vluchtelingen uit Afghanistan terug te sturen omdat het er veilig zou zijn.

Verantwoordelijkheid: NUL
Fatsoen: NOG MINDER
Leugens: zo ONTELBAAR veel dat je door de bomen het bos niet meer ziet

Ik schaam me weer eens voor deze (ook nog eens demissionaire) regering, voor haar schandelijke onbezonnenheid en arrogantie, voor haar hopeloze machtsmisbruik en haar nonchalance jegens mensen en levens.

Dit land heeft weer een genocide op zijn geweten.

Nederland weg uit Afghanistan: ik voorzie bij dezen de val van Rutte IV.
Op naar een parlementaire enquête!