Appels und poires, pommes en Birnen, Äpfel et peren

Appels und poires, pommes en Birnen, Äpfel et peren

72 zetels voor het populisme: hoera, geen populisme!

Voorbeeld en ideaal
De hele wereld jubelt en juicht over het ‘feit’ dat Nederland tijdens de verkiezingen van 15 maart 2017 het ‘populisme’, zelfs het ‘fascisme’ zou hebben verslagen omdat de PVV van Geert Wilders (van iemand anders kan die partij niet zijn) minder stemmen heeft gewonnen dan gevreesd.
En omdat daarvan een remmende, misschien wel opwekkende werking zou uitgaan naar de omringende Europese landen en met name Frankrijk en Duitsland, die hun gevreesde verkiezingen – met extreem rechts op de loer – naderen.

Appels und poires, pommes en Birnen, Äpfel et peren.
Frankrijk en Duitsland mogen minder op elkaar willen lijken dan ze doen, aan een Nederlandse trend (?) – al is die nog zo ‘wenselijk’ – zullen ze zich als voorbeeld niets gelegen laten liggen.

Laat ik om te beginnen constateren dat Nederland op 15 maart 2017 veranderd is in een conservatief bolwerk dat zijn weerga in geen decennia gekend heeft. Dat de PVV het tot tweede partij heeft geschopt, is een droeve constatering. Dat de VVD er met dertien zetels overheen gaat (Rutte zegt het zelf: ‘tegen het fóúte populisme’ – hij is van het ‘goede’ soort), baart minimaal zoveel zorgen omdat het inhoudelijke verschil tussen beide partijen sinds hun gedoogkabinet Rutte 1 verwaarloosbaar is.
Voor wie twijfelt aan die analyse hoeft alleen maar naar het CDA te kijken – de derde poot van dat antidemocratische kabinet en nu met 19 zetels de derde conservatieve ‘verliezer’ – om niet anders dan te kunnen constateren dat er sprake is van een stuivertje-wisselen van principes; een opportuun verbergen van dezelfde discriminerende en niet-solidaire uitgangspunten in het gedoogde zwarte schaap: de PVV, die blaat wat de andere twee partijen allang denken en schrijven.
En uitvoeren.

Ik zie geen verschil meer, en ik begrijp de kiezer niet die na Rutte 1 nu voor Rutte 3 heeft gekozen. Met een premier die ‘verslaat’ wat hij zogenaamd aan zijn borst heeft gedrukt: de rechtsstaat is toen door hem verloochend, geloof niet dat dezelfde man hem nu redt.

Consumeren of creperen
is de leus, en een groot deel van de bevolking vindt dat inmiddels een levenskwestie. Lekker makkelijk, lekker oppervlakkig: van feestje naar lunchroom naar google naar tv, massa-vakantiebestemming, restaurant of café sjokken en shoppen: met slecht en fout geproduceerd voedsel, slecht en fout geproduceerde kleding, slecht en fout geproduceerde programma’s en sites: such is life and it is getting sucher and sucher.
Het ‘nieuwe’ kabinet zal deze trend van uitholling en vervlakking voortzetten.

VVD, CDA en D66 – de laatste laat zich even gemakkelijk ‘rechts’ als ‘links’ plaatsen – zullen ons verder duwen op het pad van neoliberale idealen en antidemocratische en xenofobe leugens die in heel Europa opgeld doen. Leger, inlichtingendiensten en politie versterkt, de rechterlijke macht ingeperkt en uiteindelijk afgeschaft; de grenzen dicht behalve voor misdadige multinationals die ook nog eens vrijstelling van belasting wacht.

Europa ontvoerdt
Duitsland huivert, Frankrijk kraakt, Nederland marchandeert:
de geschiedenis herhaalt zich.
We schieten niet op; ondanks het ‘verlichtende en bevrijdende’ Nie wieder Krieg! voert Europa oorlog en wordt het nóg geslotener, exclusiever en materialistischer dan het Europa van de jaren 1920 – en we kennen de gevolgen van díé periode.
En maar wijzen naar Erdoğan en Orbán.

 

 

 

 

 

 

Als de ‘GROTE’ naties dan ook nog eens besluiten dat Europa zich moet ontwikkelen met verschillende ‘snelheden’ (lees: mogelijkheden, geldstromen, regels en wetten, waarden en normen), hebben die naties de bom gelegd onder hun eigen solidaire Europa. Omwille van hun eigen economie.
En dat werd voorbereid en afgeleid door de acceptatie van nog xenofober en corrupter landen dan de ‘GROTE’ kernen al waren: op ons geen blaam, wij zijn van goede wil maar de economische eager van de anderen maakt ons kapot en drijft ons tot het uiterste.

Maar Nederland is het meest hypocriete jongetje in die berekenende Europese klas:
Nederland doet alsof
we het populisme hebben verslagen
we geen demagogie kennen
we kerk en staat, rechterlijke en wetgevende macht scheiden
we (zwakkere) minderheden beschermen
we een betere en schonere wereld willen
we gastvrij en solidair, open en eerlijk zijn

Nederland liegt.
Nederland is géén voorbeeld van ontsnapping aan de demagogie. Nederland is het voorbeeld van de werkelijke verloedering: het langzaam maar zeker inperken en verkwanselen van rechtsstatelijke en menselijke waarden op oneigenlijke gronden: samenwerken met en aan antidemocratie; economische en psychische uitbuiting van werknemers; het (wederom ten gunste van het bedrijfsleven) buitensluiten van hele groepen mensen door middel van één druk op de knop van de digitale rechter; economische en ecologische uitputting van de aarde; scholing tot onmondige en onbewuste consumenten ten gunste van het bedrijfsleven.

Ik schaam me kapot.

Principe
Politici zijn vrijgestelden: ze worden door de gemeenschap betaald om de algemene waarden te bedienen en te behoeden.
Maar de politici van nu hebben dat omgedraaid: de gemeenschap betaalt grof voor hun carrière nu en later – meestal in het bedrijfsleven, waarvoor ze de voorwaarden tijdens hun politieke loopbaan hebben gelegd of afgebroken, om de gemeenschap vervolgens nóg eens een poot uit te draaien.

 

 

 

Politici moeten worden afgeschaft voordat de rechtsstaat, menselijkheid, redelijkheid en leefbaarheid door hen worden afgeschaft.

Lees ook:
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/14/politici-brengen-rechtsstaat-in-gevaar-6674160-a1545915