Home

Welkom

Sinds 2000 werk ik als redacteur / persklaarmaker voor verschillende uitgeverijen.
In juni 2021 ben ik als dichter afgestudeerd aan de Schrijversvakschool in Amsterdam.
Mijn gedichten zijn verbeeld in het theater
en gepubliceerd in de Poëziekrant van juli/augustus 2021.

In de blog schrijf ik over wat me verwondert en verstomt in deze universeel (ver)dwalende wereld.